Logo frivilligsentralen

Open kveld

Open kveld er eit gratis og rusfritt tilbod, som vert arrangert for ungdom frå 8.klasse og oppover og kor ungdom kan treffast, spele spel m.m. Tilbodet er eit samarbeid mellom ungdomsarbeidar i Aukra kommune og 10. klasse ved Gossen barne- og ungdomsskole.

Open kveld vert frå kl. 19.00 - 22.30 på Aukra frivilligsentral anna kvar fredag i partalsveker. For nøyaltig dato sjekk "Det skjer" på Aukra kommune si heimeside.

 

Tips ein ven Skriv ut

Vedlegg