Open kveld plakat 2018

Open kveld for ungdom

Open kveld er eit gratis og rusfritt tilbod, som vert arrangert for ungdom frå 8.klasse og oppover og kor ungdom kan treffast, spele spel m.m. Tilbodet er eit samarbeid mellom ungdomsarbeidar i Aukra kommune og 10. klasse ved Gossen barne- og ungdomsskole.

Open kveld vert frå kl. 19.00 - 22.30 på Aukra frivilligsentral annakvar fredag i partalsveker.

For nøyaltig dato, sjekk "Det skjer" på Aukra kommune si heimeside. Samt følgje FB sida «Ung I Aukra» for oppdatert informasjon.Open kveld plakat 2018

Tips ein ven Skriv ut