Økonomiavdelinga

Rådmannen i Aukra har har tre stabsavdelingar:

  • Økonomiavdelinga
  • Personal- og organisasjonsavdelinga
  • Serviceavdelinga

Stabsleiarane og andre medarbeidarar i stabane har rådgjevande rollar mot kommunen sine einingar. Dei støttar heile organisasjonen og gir råd til rådmannen og rådmannsteamet innanfor fagområda sine.

Økonomiavdelinga har bl.a. desse oppgåvene

  • Avdelinga har ein samla økonomifunksjon med ansvar for løn, rekneskap,budsjett, finans og innkjøp. Innanfor desse områda skal avdelinga yte god fagleg bistand til einingane, og leggje til rette for effektiv og forsvarleg økonomistyring.
  • Avdelinga er også kommunen sitt eigedomsskattekontor, med ansvar for å administrere utskrivinga av eigedomsskatt og leggje til rette for skattetakst- og overskattetakstnemnda sitt arbeid.

     
Erna Varhaugvik
Erna Varhaugvik

Tilsette

Erna Varhaugvik
Økonomisjef

Ingunn Tautra
Konsulent

Anne Berit Solem
Lønn

Fredrik Rønstad
Økonomikonsulent

Margareth Ruth Xavier
Rekneskapsmedarbeidar

Svein Hartvig Pettersson
Økonomisk rådgjevar

Tips ein ven Skriv ut