Møte 1/18 Valstyret
Tid og sted: 29.10.2018 kl. 12:05 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
1/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
2/18 Referatsaker
3/18 Justering av stemmekretsar