Møte 4/17 Valstyret
Tid og sted: 11.09.2017 kl. 16:00 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
17/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
18/17 Referatsaker
19/17 Godkjenning og forkasting av stemmegjevingar / stemmesetlar - førehand, ordinære