Møte 3/17 Ungdomsrådet
Tid og sted: 31.01.2017 kl. 17:10 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
1/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
2/17 Referatsaker