Møte 1/18 Ungdomsrådet
Tid og sted: 30.01.2018 kl. 17:10 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
1/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
2/18 Referatsaker
3/18 Møteplan for Ungdomsrådet for 2018
4/18 Revisjon av trafikktryggingsplan for Aukra kommune