Møte 7/17 Ungdomsrådet
Tid og sted: 20.06.2017 kl. 17:10 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
11/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
12/17 Referatsaker