Møte 4/18 Ungdomsrådet
Tid og sted: 22.05.2018 kl. 17:10 - Aukra frivilligsentral
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.