Møte 8/17 Ungdomsrådet
Tid og sted: 12.09.2017 kl. 08:20 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
13/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
14/17 Referatsaker

Referatsaker
3/17 Vedtekter for Aukra Ungdomsråd 2016-