Møte 5/18 Ungdomsrådet
Tid og sted: 12.06.2018 kl. 17:10 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
17/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
18/18 Referatsaker
19/18 Val av nytt Ungdomsråd 2018/19
20/18 Årsmelding for Aukra Ungdomsråd 2017/18
21/18 Gjennomgang av Aukra Ungdomsråd sine vedtekter