Møte 9/17 Ungdomsrådet
Tid og sted: 03.10.2017 kl. 17:10 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
15/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
16/17 Referatsaker
17/17 Kommuneplan for Aukra, samfunnsdelen. Del 1 - utfordringsdokument - orientering og eventuelle innspel til plan.
18/17 Ung Data 2017 - orientering og oppfølging vidare kring undersøkinga.

Referatsaker
4/17 Skriftleg aktivitetsplan