Møte 7/18 Ungdomsrådet
Tid og sted: 02.10.2018 kl. 17:10 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
23/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
24/18 Referatsaker
25/18 Kunstisbane og eit meir attraktivt sentrum.
26/18 Uttale frå Aukra Ungdomsråd kring rådgivningstenesta.