Møte 4/17 Sogenemnda
Tid og sted: 26.05.2017 kl. 14:15 - Aukra frivilligsentral
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
8/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
9/17 Referatsaker