Møte 5/18 Sogenemnda
Tid og sted: 23.05.2018 kl. 14:10 - Aukra frivilligsentral
Møtedokumenter

    Politiske saker
    Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.