Møte 5/17 Sogenemnda
Tid og sted: 21.08.2017 kl. 14:15 - Frivilligsentralen
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
12/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
13/17 Referatsaker