Møte 1/17 Sogenemnda
Tid og sted: 20.01.2017 kl. 14:15 - Aukra frivilligsentral
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
1/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
2/17 Referatsaker
3/17 Val av nye medlemmar og varamedlemmar i Sogenemnda for resten av perioden 2015 - 2019