Møte 1/18 Sogenemnda
Tid og sted: 17.01.2018 kl. 14:10 - Aukra frivilligsentral
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
1/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
2/18 Referatsaker
3/18 Handlingsplan sogenemnda 2018
4/18 Møteplan for Aukra Sogenemnd for 2018