Møte 3/18 Sogenemnda
Tid og sted: 14.03.2018 kl. 14:10 - Aukra frivilligsentral
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
7/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
8/18 Referatsaker