Møte 2/18 Sogenemnda
Tid og sted: 14.02.2018 kl. 14:10 - Aukra frivilligsentral
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.