Møte 6/17 Sogenemnda
Tid og sted: 12.09.2017 kl. 13:00 - Aukra frivilligsentral
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
14/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
15/17 Referatsaker