Møte 5/17 Sogenemnda
Tid og sted: 12.07.2017 kl. 14:15 - Kommunehuset, møterom 2. etasje
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
10/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
11/17 Referatsaker