Møte 4/18 Sogenemnda
Tid og sted: 11.04.2018 kl. 14:10 - Aukra frivilligsentral
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
9/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
10/18 Referatsaker