Møte 3/17 Sogenemnda
Tid og sted: 05.04.2017 kl. 14:15 - Aukra frivilligsentral
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
6/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
7/17 Referatsaker