Møte 4/18 Rådet for likestilling av funksjonshemma
Tid og sted: 31.01.2018 kl. 14:10 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
1/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
2/18 Referatsaker
3/18 Revisjon av trafikktryggingsplan
4/18 Møteplan for RLF 2018