Møte 7/18 Rådet for likestilling av funksjonshemma
Tid og sted: 16.05.2018 kl. 14:10 - Kommunehuset
Møtedokumenter

    Politiske saker
    Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.