Møte 6/17 Rådet for likestilling av funksjonshemma
Tid og sted: 14.06.2017 kl. 14:10 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
12/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
13/17 Referatsaker
14/17 Val av kommunekomité for TV-aksjonen 2017 - Unicef