Møte 8/18 Rådet for likestilling av funksjonshemma
Tid og sted: 13.06.2018 kl. 15:10 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
13/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
14/18 Referatsaker
15/18 Val av kommunekomité for TV-aksjonen 2018 - Kirkens Bymisjon