Møte 8/17 Rådet for likestilling av funksjonshemma
Tid og sted: 04.10.2017 kl. 14:10 - Kommunehuset - AVLYST
Møtedokumenter

    Politiske saker
    Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.