Møte 4/18 Livsløpsutvalet
Tid og sted: 09.05.2018 kl. 13:45 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
17/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
18/18 Referatsaker
19/18 Justering av kommunale vedtekter i skolefritidsordninga (SFO)
20/18 Tilskot til frivillige lag og organisasjonar i nærmiljøet