Møte 2/18 Livsløpsutvalet
Tid og sted: 01.03.2018 kl. 13:45 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
8/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
9/18 Referatsaker
10/18 Arbeid med årleg tilstandsrapport på grunnskoleområdet - innspel frå livsløpsutvalet.
11/18 Lærarnorm frå august 2018 - kva betyr det for Aukraskolen?
12/18 Aukra Sokn - kommunalt tilskot 2018