Møte 4/18 Kommunestyret
Tid og sted: 22.05.2018 kl. 13:05 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
30/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
31/18 Referatsaker
32/18 Endringsmelding nr. 3. Val av løysing for bassengdelen av prosjektet.
33/18 Justering av kommunale vedtekter i skolefritidsordninga (SFO)
34/18 Rekneskap og årsrapport 2017