Møte 6/17 Kommunestyret
Tid og sted: 20.07.2017 kl. 13:05 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
59/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
60/17 Referatsaker
61/17 Krav om erstatning frå tidlegare elev grunna mobbing m.v.