Møte 9/17 Kommunestyret
Tid og sted: 14.11.2017 kl. 13:05 - Kommunehuset
Møtedokumenter

    Politiske saker
    Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.