Møte 8/18 Kommunestyret
Tid og sted: 13.11.2018 kl. 13:05 - Kommunehuset
Møtedokumenter

    Politiske saker
    Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.