Møte 1/18 Eldrerådet
Tid og sted: 07.02.2018 kl. 14:10 - Frivilligsentral
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
1/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
2/18 Referatsaker
3/18 Møteplan for Eldrerådet for 2018
4/18 Revisjon av trafikktryggingsplan for Aukra kommune