Møte 5/17 Eldrerådet
Tid og sted: 14.06.2017 kl. 14:10 - Frivilligsentralen
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
10/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
11/17 Referatsaker
12/17 Val av kommunekomité for TV-aksjonen 2017 - Unicef