Møte 4/17 Eldrerådet
Tid og sted: 09.05.2017 kl. 17:10 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
7/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
8/17 Referatsaker
9/17 Orientering om årsmelding 2016 for Aukra kommune