Møte 8/17 Eldrerådet
Tid og sted: 08.11.2017 kl. 14:10 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
25/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
26/17 Referatsaker
27/17 Kommuneplanen sin samfunnsdel, drøfting om Utfordringsdokumentet