Møte 2/18 Eldrerådet
Tid og sted: 07.03.2018 kl. 14:10 - Møterom 2. etg. kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
5/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
6/18 Referatsaker
7/18 Årsmelding for Aukra Eldreråd for 2017