Møte 1/18 Administrasjonsutvalet
Tid og sted: 29.01.2018 kl. 10:05 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
1/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
2/18 Referatsaker
3/18 Møteplan for administrasjonsutvalet for 2018
4/18 Orientering om sjukefråværet 2017.
5/18 Etiske retningslinjer for Aukra kommune 2018 - 2022