Offentleg eigedomsskatteliste 2018

Eigedomsskatteliste for Aukra kommune er frå 1. mars 2018 lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker, jfr. Lov om eigedomsskatt § 15. Lista er lagt ut ved Eigedomsskattekontotret/ekspedisjonen på kommunehuset og i høgremargen.

Lista viser dei skattepliktige eigedommane etter kommunestyret sitt vedtak i sak 98/17. Eigedomsskatten forfell til betaling i to like store terminar, 15. april og 15. oktober 2018. Klage over utlikna eigedomsskatt må sendast Eigedomsskattekontoret innan 11. april 2018.

Eigedomsskattekontoret kan svare på spørsmål om utlikna eigedomsskatt.

Tips ein ven Skriv ut