Omsorgssenter

Nytt omsorgssenter

06. juli 2016
Aukra omsorgssenter, forside komplett forprosjekt

Forprosjektrapport Aukra omsorgssenter

Vedteke i k-sak 63/16, 21.06.2016

Aukra kommune skal byggje det beste og mest i moderne omsorgssenteret i landet i 2018

21. juni 2016
A-symbol - grønn

Informasjonsmøte om Aukra omsorgssenter tysdag 9.februar kl.17.40

Stad: Gossen barne- og ungdomskole

Presentasjon av skisseprosjektet ved entreprenør og arkitekt

22. januar 2016