Hjort

Nye jakttider frå 1. april 2017

Jakttidene gjeld frå 1. april 2017 til og med 31. mars 2022

Det er Miljødirektoratet som fastset jakttidene for dei jaktberre viltartane. I Noreg er det tillate å jakte på 56 artar av fuglar og pattedyr.

Du kan lese meir om jakttidene på miljødirektoratet sine sider.

Tips ein ven Skriv ut