Nyhamna oversikt

Norske Shell søkjer om endring av løyve for Ormen Lange Landanlegg

24. mars 2017 - 21. april 2017

Høyringsfrist: 21.04.2017

Miljødirektoratet har motteke søknad frå Norske Shell AS om endring av løyve til verksemd etter forureiningslova for Ormen Lange Landanlegg. For meir informasjon sjå saksdokument nedanfor og Miljødirektoratet sine heimesider. Høyring skal sendast til Miljødirektoratet og frist for kommentarar er 21. april 2017.

Saksdokument
Høyringsbrev
Kunngjering
Søknad om løyve til verksemd etter forureiningslova

 

Tips ein ven Skriv ut