A_Symbol_gronn_gronn

No er det tid for nytt val i Aukra Ungdomsråd

Ungdomsrådet i Aukra kommune er eit talerøyr og ein felles arena for ungdommen i kommunen. Vi skal vere med på ivaretaking og fornying av interesse og auke samfunnsengasjementet til ungdommen i Aukra.

Hovudmålgruppa for medlemane våre er ungdommar i alderen 15-19 år, men det er ingen begrensning. Om du har lyst å vere med å forbetre forholda til ungdommen, og ha ei stemme i politiske saker som angår ungdom i Aukra kommune, burde du komme til intervju.

Det blir intervju tysdag 12. juni 2018 frå kl. 17.30 ved Aukra kommunehuset for dei som er interesserte! Det er berre å møte opp om du vil vere med!

For meir informasjon kan du møte oss på standen vår på Aukradagen 2018 den 9. juni. Kom gjerne og møt oss!

Følg oss på sosiale medium:

Instagram-logo @AukraUngdomsrad FB-logo Aukra Ungdomsråd

 

Tips ein ven Skriv ut