www.aukra.kommune.no

Logo NAV

NAV Aukra

Telefon 55 55 33 33
Opningstider måndag, tysdag og torsdag kl. 10:00 - 12:00
Besøksadresse Aukraringen 9, 6480 Aukra


NAV Aukra ivaretek i hovudsak kommunen sine oppgåver etter Lov om sosiale tenester i NAV. Det omfattar generelle oppgåver og dei individuelle tenestene som:
 

Arbeid:

Sosiale tenester:

Annet:

NAV Aukra ligg på Falkhytten rett ved kommunehuset. Velkommen.
 

Tips ein ven Skriv ut