Næring

Næringsliv

Aukra ønskjer nye bedrifter velkomne
Næringslivet i Aukra er dominert av næringar knytt til hav og sjø: Skipsverft, offshoreindustri, oppdrett og fiskeforedling. I 2014 var 272 bedrifter registrerte (SSB), 145 av desse var sjølvstendige næringsdrivande utan tilsette. 2 bedrifter har meir enn 100 tilsette.
 

09. juni 2014
Nyland industriområde

Industriareal

Nyhamna i Aukra er ilandføringsstaden for Ormen Lange gassen, og enno er det råd å sikre seg attraktive næringsareal i nærleiken av ilandføringsanlegget. I Aukra finns det både private og offentlege tomter til konkurransedyktige vilkår.
 

09. juni 2014
Hopp

Å starte ei bedrift

Har du ein god forretningsidé? Eller har du starta bedrift og treng hjelp til å kome deg vidare? Ta kontakt med ditt lokale hoppid.no-kontor! Dette er den naturlege plassen å starte for deg som har ein gründer i magen.

09. juni 2014