Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Drift og arealutvalet
Eldrerådet
Formannskapet
Kommunestyret
Livsløpsutvalet
Rådet for likestilling av funksjonshemma
Sogenemnda
Ungdomsrådet
Valstyret