www.aukra.kommune.no

Miljøretta helsevern

I Aukra kommune skal spørsmål som gjeld miljøretta helsevern bli retta til kommuneoverlegen.

1. Føremål

Forskriftenes føremål er:

  • å framme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold
  • å sikre befolkninga mot faktorar i miljøet, blant anna biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale, som kan ha negativ innverknad på helsa

2. Virkeområde

Forskrifta gjeld for private og offentleg virksomheit og eigedom hvis forhold direkte eller indirekte kan ha innverknad på helsa. Forskrifta gjeld ikkje miljømessige forhold som oppstår i boligar og på fritidseigedomar, hvis ikkje slike forhold kan virke inn på omgivelsane utanfor boligane eller fritidseigendomane.

Kontaktinformasjon

Helsesjef Roald Borthne
Adresse: Aukraringen 17, 6480 Aukra
 

Tips ein ven Skriv ut